A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोट्या

बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत
कसे रुजावे बियाणे माळरानी खडकात?

बीजा हवी निगराणी, हवी मायेची पाखर
लख्ख प्रकाश निर्मळ त्यात कष्टाचा पाझर
हवी अंधारल्या राती चंद्रकिरणांची साथ

अंकुराचे होता रोप, होई रोपट्याचे झाड
मुळ्या रोवून रानात उभे राहील हे खोड
निळ्या आभाळाच्या खाली प्रकाशाचे गीत गात

नाही झाला महावृक्ष, जरी नसे कल्पतरू
फुला-फळांचा त्यावरी नाही आला रे बहरू
क्षणभरी विसावेल वाटसरू सावलीत
गीत- मधुकर आरकडे
संगीत - अशोक पत्की
स्वर - अरुण इंगळे
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- गोट्या, वाहिनी- झी मराठी.
कल्पतरू - कल्पवृक्ष, इंद्रलोकांतील काल्पनिक वृक्ष. इच्छित वस्तू देतो अशी समजूत आहे.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  अरुण इंगळे