A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा जा न वचना

जा जा न वचना । बोला थांबवीत कोणी न आपणा ॥

कसा पट मांडिला । लव जरी खेळतां या पला ।
त्यांत थोरपण उरतेची ना ॥
गीत - स्वातंत्र्यवीर सावरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वर- आशा खाडिलकर
नाटक - सन्यस्त खड्ग
चाल-मंजुल रसना
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
पट - वस्‍त्र / सोंगट्या, बुद्धिबळे इ. ज्यावर मांडतात ते वस्‍त्र.
लव - सूक्ष्म.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.