A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुलजार गुलछडी नटून मी

गुलजार गुलछडी नटून मी खडीखडी
नाचते मी घडीघडी करते नखरा नखरा
बाई माझ्या पायाला बांधलाय भंवरा

सडसडीत बांधा उभा, सुरत गोरटी
भिरिभिरी शोधते कुणा नजर चोरटी
चोळी माझी चंदनी, तंगतंग पैठणी
चुणीवर चुणीचुणी उडवी पदरा पदरा

डाळिंब फुटे ओठात, गालामध्ये लाज
मी तरुणपणाचा जपून घेते अंदाज
छुमछुम बोले चाळ, नागमोडी माझी चाल
भवतीनं सूरताल मारती चकरा चकरा

बेभान नाचते रूपगुणाची राणी
ऊर होतो खालीवर बाई पारव्यावाणी
अडवुनी जागोजाग बळजोरी नगं नगं
जाते बाई लगबग सख्याच्या नगरा नगरा
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.