A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुलजार गुलछडी नटून मी

गुलजार गुलछडी नटून मी खडी खडी
नाचते मी घडी घडी करते नखरा नखरा
बाई माझ्या पायाला बांधलाय भवरा

सडसडीत बांधा उभा सुरत गोरटी
भिरिभिरी शोधते कुणा नजर चोरटी
चोळी माझी चंदनी तंग, तंग पैठणी
चुणीवर चुणी चुणी उडवी पदरा पदरा

डाळिंब फुटे ओठांत गालांमध्ये लाज
मी तरुणपणाचा जपून घेते अंदाज
छुम छुम बोले चाळ, नागमोडी माझी चाल
भवतीनं सूरताल मारती चकरा चकरा

बेभान नाचते रूपगुणाची राणी
ऊर होतो खालीवर बाई पारव्यावाणी
अडवुनी जागोजाग बळजोरी नगं नगं
जाते बाई लगबग सख्याच्या नगरा नगरा
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

 

Print option will come back soon