A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुलजार नार ही

गुलजार नार ही मधुबाला
तनुलतेवर गेंद फुलांचे यौवन ये बहराला

गोड गोड बोलुनी खोडकर ओढ लावि हृदयाला
भ्रू-धनुवरती सज्ज करोनी नयनांची शरमाला
चंचल नैना सहज विंधिते चंचल हृदयाला
भृकुटी (भ्रू) - भिवई.
लता (लतिका) - वेली.
विंधणे - टोचणे.
शर - बाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.