A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा हिणवाल जरि फार

हा हिणवाल जरि फार ।
ना दिसे संसार पार ।
लांबला आनंद सुखविता दमला,
आधार गेला सुखा मुकला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वर - पं. यशवंतबुवा जोशी
नाटक- द्रौपदी
राग- खमाज जिल्हा
ताल-झपताल
चाल-आज आनंद मुखचंद्र
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

Random song suggestion
  पं. यशवंतबुवा जोशी