A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा मदिर भोवताल

हा मदिर भोवताल स्वप्‍न-भारला
या सुखात धुंद आज होउ दे मला!

लोचनात रिमझिमली वीजपाखरे
स्पर्शातुन जाईचे उमलले तुरे
थरथरत्या गुंजनात जीव गुंतला

शब्दांना ओठांवर मिटुन राहु दे
मौनातच सारे जग विरुन जाउ दे
श्वासांतुन बहरू दे स्वप्‍न-सोहळा
मदिर - धुंद करणारा.