A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा माझा मार्ग एकला

हा माझा मार्ग एकला!
शिणलो तरीही चालणे मला

दिसले सुख तो लपले फिरुनी
उरले नशिबी झुरणे दुरुनी
बघता बघता खेळ संपला!

सरले रडणे, उरले हसणे
भवती रचितो भलती व्यसने
विझवू बघतो जाळ आतला!

जगतो अजुनी जगणे म्हणुनी
जपतो जखमा हृदयी हसुनी
छळते अजुनी स्वप्‍न ते मला!