A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा रुसवा सोड सखे

हा रुसवा सोड सखे ! पुरे हा बहाणा
सोड ना अबोला !
झुरतो तुझ्याविना, घडला काय गुन्हा?
बनलो निशाणा, सोड ना अबोला !

इष्काची दौलत उधळी तुझा हा नखरा
मुखचंद्राभवती कितिक फिरती नजरा
फसवा राग तुझा, अलबेला नशिला
करी मदहोश मला
नुरले भान आता, जाहला जीव खुळा

तुझे फितूर डोळे गाती भलत्या गजला
मदनाने केले मुष्किल जगणे मजला
पाहुनी मस्त अदा, फुले अंगार असा
सावरू तोल कसा?
नको छळवाद अता, झालो कुर्बान तुला
गीत - वंदना विटणकर
संगीत - श्रीकांत ठाकरे
स्वर- महंमद रफी
गीत प्रकार - भावगीत
नुरणे - न उरणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.