A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा सागरी किनारा

हा सागरी किनारा, ओला सुगंध वारा
ओल्या मिठीत आहे हा रेशमी निवारा

हा सागरी किनारा, ओला सुगंध वारा
ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा

मी कालचीच भोळी, मी आज तीच येडी
ही भेट येगळी का न्यारीच आज गोडी
का भूल ही पडावी वळखून घे इशारा

होते अजाणता मी ते छेडले तराणे
स्वीकारल्या सुरांचे आले जुळून गाणे
हा रोम रोम गाई गातो निसर्ग सारा

बोलू मुकेपणाने होकार ओठ देती
नाती तनामनांची ही एकरूप होती
एकांत नाचतो हा फुलवूनिया पिसारा

 

Random song suggestion
  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर