A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा सागरी किनारा

हा सागरी किनारा
ओला सुगंध वारा
ओल्या मिठीत आहे हा रेशमी निवारा

हा सागरी किनारा
ओला सुगंध वारा
ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा

मी कालचीच भोळी
मी आज तीच येडी
ही भेट येगळी का
न्यारीच आज गोडी
का भूल ही पडावी? वळखून घे इशारा
ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा

होते अजाणता मी
ते छेडले तराणे
स्विकारल्या सुरांचे
आले जुळून गाणे
हा रोम रोम गाई, गातो निसर्ग सारा
ओल्या मिठीत आहे हा रेशमी निवारा

बोलू मुकेपणाने
होकार ओठ देती
नाती तनामनांची
ही एकरूप होती
एकान्‍त नाचतो हा फुलवूनिया पिसारा
ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर