A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा टकमक पाही

हा टकमक पाही, सूर्य रजनिमूख, लाललाल,
परि ती नाच जाई जवळी, म्हणत हा काळ काळ ॥

तनुवरी तारालंकार, त्यात भर फार इंदु होत, त्यास घालित माळ ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत मानापमान
राग- यमनकल्याण
ताल-त्रिवट
चाल-पिअरवा तेहारी
गीत प्रकार - नाट्यगीत