A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या पंखावरूनि या

तुझ्या पंखावरूनि या मला तू दूर नेशिल का?
तुझ्या गे भावसुमनांचा मला तू गंध देशिल का?

गंध नवा, धुंद करी, हवेत हा गारवा
साथ तुझी त्यात अशी मला मिळे राजिवा
प्रीतीच्या स्वप्‍नी सदा अशीच येशील का?

आज नवे गीत हवे सांगे मनोभावना
आज दिसे विश्व कसे नवे नवे लोचना !
नित्य असा सांग सदा माझाच होशिल का?
राजीव - कमळ / प्रिय.
सुमन - फूल.

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  उषा मंगेशकर, रवींद्र साठे