A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हात धरी रे हरी पहा

हात धरी रे हरी पहा पण
करांत माझ्या वाजे कंकण

कुंजवनाच्या मार्गावरती
कमलताटवे नाजुक फुलती
तिथे रमावे तुझ्या संगती
परि पायी हे अडते पैंजण

गोपवधु मी तुळसमंजिरी
एकच आशा असे अंतरी
पावन व्हावे तुझ्या मंदिरी
अबोल झाले हे मृगलोचन

दीप असे तू, मी तर ज्योती
प्रीतरथावर तूच सारथी
पैलतिरावर नेई श्रीपती
परि मेखला करीती किणकिण
मेखला - कमरपट्टा.
मंजिरी - मोहोर, तुरा.

 

Print option will come back soon