A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हात तुझा हातातून

हात तुझा हातातून धुंद ही हवा
रोजचाच चंद्र आज भासतो नवा

रोजचेच हे वारे, रोजचेच तारे
भासते परि नवीन विश्व आज सारे
ही किमया स्पर्शाची भारिते जीवा

या हळव्या पाण्यावर मोहरल्या छाया
मोहरले हृदय तसे मोहरली काया
चांदण्यात थरथरतो मधुर गारवा

जन्म जन्म दुर्मिळ हा क्षण असला येतो
स्वप्‍नांच्या वाटेने चांदण्यात नेतो
बिलगताच जाईचा उमलतो थवा

क्षणभर मिटले डोळे, सुख न मला साहे
विरघळून चंद्र आज रक्तातुन वाहे
आज फुले प्राणातून केशरी दिवा

 

  अरुण दाते, सुधा मलहोत्रा