A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरी अधरी धरी मुरली

हरी अधरी, धरी मुरली
निनादत नाद कुंजवनी
मधुर मधुमास, पुरवी आस
रचिला रास गोपांनी

टिपरी वाजे, झांज वाजे, वाजतो मृदंग
नाचे तन, नाचे मन, नाचे अंतरंग
छन छननन छन छननन ताल पैंजणांतुनी
रचिला रास गोपांनी

लखलखती भवताली रम्य दीपज्योती
वदनांवर सर्वांच्या आगळीच कांती
नाचते राधिका देहभान हरपुनी
रचिला रास गोपांनी
कुंज - वेलींचा मांडव.
गोप - गुराखी.