A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मीरेचे कंकण भक्तीचे

मीरेचे कंकण भक्तीचे दर्पण
स्मरे ते रंगून हरिनाम

पायीच्या पैंजणी बोलतो घुंगरू
कसे मी विस्मरू हरिरूप

गुंफिता अक्षरे एकतारी स्वरी
मनी त्या श्रीहरी भरलेला

श्रीहरी तयांत झाला एकरूप
उजळला दीप अद्वैताचा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.