A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरिनाम मुखी रंगते

हरिनाम मुखी रंगते
एकतारी करी वाजते
विनविते मी तुला भाववेडी मीरा
गोड नामी तुझ्या दंगते

घरट्यात माझिया आनंदाचा ठेवा
तूच यदुनाथा सदा असू द्यावा
इतुकेच मागणे तुझ्यापाशी मी मागते

काम-क्रोध-मत्सर कधी ना पाहिले
लोभ-मोह सारे दूर मी सारिले
हरीच्याच चिंतनी जीवनास मी वाहते

 

Print option will come back soon