A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हर्षाचा वर्षाचा दिवाळी

हर्षाचा वर्षाचा
दिवाळी सण आला

कारंजी उठती तेजाळ
नाचती बाळ गोपाळ
आनंद दीप गोविंद
उधळतो चांदणी झेला

लक्षुमी देवता खरी
पुजितो दास श्रीहरी
भक्तीचा जीव प्रीतीचा
अंबरी दीप लखलखला

प्रतिपदा मूर्त मंगला
ओवाळी पतिदेवाला
हसता प्रेम अर्पिता
उतरला स्वर्ग भूमीतला
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर-
चित्रपट - शिकलेली बायको
गीत प्रकार - चित्रगीत
झेला - गुच्छ / नक्षी.

 

Print option will come back soon