A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हसले आधी कुणी

हसले आधी कुणी? तू का मी?

सहज तुला मी रे सख्या पाहिले
तू बघता मी ग तुला पाहिले
त्या पाहण्याचे वेड लागता
त्या वेडाचा तू अर्थ सांगता
हसले आधी कुणी? तू का मी?

अवचित तुझी रे भेटची होता
पदर सावरी ढळला नसता
बिजलीपरी मी निघुनी जाता
मागे वळुनी तू हळूच पाहता
हसले आधी कुणी? तू का मी?

नाही भेटले बळेची तुजला
कळले सखये जेव्हा मजला
परस्परांवरी रुसता-फुगता
जवळ येउनी दूरची सरता
हसले आधी कुणी? तू का मी?

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  आशा भोसले, तलत महमूद