A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासरा नाचरा जरासा

हासरा नाचरा जरासा लाजरा
सुंदर साजिरा श्रावण आला

तांबुस कोमल पाऊल टाकित
भिजल्या मातीत श्रावण आला

मेघांत लावित सोनेरी निशाणे
आकाशवाटेने श्रावण आला

लपत छपत हिरव्या रानात
केशर शिंपीत श्रावण आला

इंद्रधनुष्याच्या बांधित कमानी
संध्येच्या गगनी श्रावण आला

लपे ढगामागे धावे माळावर
असा खेळकर श्रावण आला

सृष्टीत सुखाची करित पेरणी
आनंदाचा धनी श्रावण आला

 

Print option will come back soon