A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासरा नाचरा जरासा

हासरा नाचरा, जरासा लाजरा, सुंदर साजिरा श्रावण आला

तांबुस कोमल पाऊल टाकीत भिजल्या मातीत श्रावण आला
मेघांत लावीत सोनेरी निशाणे आकाशवाटेने श्रावण आला

लपत, छपत, हिरव्या रानात, केशर शिंपीत श्रावण आला
इंद्रधनुष्याच्या बांधित कमानी संध्येच्या गगनी श्रावण आला

लपे ढगामागे, धावे माळावर, असा खेळकर श्रावण आला
सृष्टीत सुखाची करीत पेरणी आनंदाचा धनी श्रावण आला

 

Random song suggestion
  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर