A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासे चंद्रिका

हासे चंद्रिका,
नीलजलीं डोले नौका

जलवंतीची तरंगलीला
प्रतिबिंबाचा खेळ रंगला
प्रेमी युगुलांचा हिंदोला
झुलविति या झुळुका

ओठांतुनि निखळलें चांदणे
उलतां अधरदलें
प्रीती मानससरांत फुलली
दोन निळी कमळे
भुलवी नाविका
उले - उलणे / उघडणे / आतल्या जोराने फाटणे.
सरा - झरा.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.