A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हसुनि एकदा मला मुकुंदा

हसुनि एकदा मला मुकुंदा, केलेस का रे वेडे?
चित्र तुझे रे नेत्र काढते, बघ ना माझ्याकडे

मोरमुकुट तो तुला शोभला
चंद्र केशरी भाळी रेखिला
नकळत जुळले कर गोपाळा
नको मिटु तू नेत्रकमळा, प्रीत भृंग सापडे

अधर चुंबनी मधुरा रमली
नको श्रीधरा घुमवु मुरली
ढळे पापणी गळे कुंचली
सुरासंगती अंतराळी चित्तपाखरू उडे

कुणी अपुरे ते पूर्ण केले
चित्र तुझे रे मीच झाले
हसलासी तू विश्व हसले
चंद्र काळा नवल घडले, लख्ख चांदणे पडे

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले