A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे चांदणे फुलांनी शिंपीत

हे चांदणे फुलांनी शिंपीत रात्र आली
धरती प्रकाश वेडी ओल्या दंवात न्हाली

तारे निळ्या नभात हे गुज सांगतात
का रंग वेगळा हा फुलत्या नव्या कळीस
ओठांतल्या स्वरांना का जाग आज आली

तो स्पर्श चंदनाचा की गंध यौवनाचा
उधळीत रंग आला स्वप्‍नांतल्या स्वरांचा
ती रात्र धुंद होती स्वप्‍नांत दंगलेली
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Random song suggestion
  अनुराधा पौडवाल