A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे देवा तुझ्या दारी आलो

हे देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया
तुझ्याविना माणसाचा जन्म जाई वाया

हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया
मोरया मोरया मोरया मोरया

ॐकाराचं रूप तुझं चराचरामंदी
झाडं वेली पानासंगं फूल तू सुगंधी
भगताचा पाठिराखा, गरिबाचा वाली
माझी भक्ती तुझी शक्ती एकरूप झाली
देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया
मोरया मोरया मोरया मोरया

आदि अंत तूच खरा, तूच बुद्धी दाता
शरण मी आलो तुला, पायावर माथा
डंका वाजं दहा दिशी, गजर नावाचा
संकटाला बळ देई अवतार देवाचा
देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया
मोरया मोरया मोरया मोरया

गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे
तुझीच सेवा करू काय जाणे
अन्याय माझे कोटयानुकोटी
मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी
मोरया
डंका - (डांका) कीर्ती, ख्याती / मोठा नगारा.

 

  अजय गोगावले, अतुल गोगावले