A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थंडगार ही हवा त्यात धुंद

थंडगार ही हवा त्यात धुंद गारवा
अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा!

निळ्या नभात चालली दूरदूर पाखरे
दूर ना जरी तुझ्या जीव अंतरी झुरे
अंतरात बोलतो अबोल प्रीत पारवा

संथ या जलाशयी गात गान कमलिनी
हळूच लाजता मनी फुलत राग-रागिणी
गंध त्यात चंदनी स्वरांत येई गोडवा

फूल प्रीतिचे कुणा अनामिकास वाहते
मुग्धता परि मना नवेच काही सांगते
अशा सुरम्य संभ्रमी भास आगळा नवा
गीत- मधुसूदन कालेलकर
संगीत - राम कदम
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- एक धागा सुखाचा
राग- पहाडी
गीत प्रकार - चित्रगीत
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
कमळिणी - कमलिनी. कमळण. कमळाची वेल.