A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थंडगार ही हवा त्यात धुंद

थंडगार ही हवा त्यात धुंद गारवा
अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा !

निळ्या नभात चालली दूरदूर पाखरे
दूर ना जरी तुझ्या जीव अंतरी झुरे
अंतरात बोलतो अबोल प्रीत पारवा

संथ या जलाशयी गात गान कमलिनी
हळूच लाजता मनी फुलत राग-रागिणी
गंध त्यात चंदनी स्वरांत येई गोडवा

फूल प्रीतिचे कुणा अनामिकास वाहते
मुग्धता परि मना नवेच काही सांगते
अशा सुरम्य संभ्रमी भास आगळा नवा
गीत - मधुकर जोशी
संगीत - राम कदम
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - एक धागा सुखाचा
राग - पहाडी
गीत प्रकार - चित्रगीत
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
कमळिणी - कमलिनी. कमळण. कमळाची वेल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.