A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे एक रेशमी घरटे

हे एक रेशमी घरटे, जणू स्वप्‍नांमधले वाटे
एक अनामिक आनंदाची झुळूक इथे झुळझुळते

मायेच्या छायेखाली प्रेमाची नाजुक वेली
प्रेमाची नाजुक वेली मनमौजी झुलते डुलते

ना कधी नजर लागेल, हे सदा फुलत राहील
हे सदा फुलत राहील नंदनवन चौघांपुरते

दिन मावळता घरट्यांत, अधिरा गहिरा एकान्‍त
कुणी कुणामध्ये विरघळते..

 

Print option will come back soon
  अनुराधा पौडवाल, रवींद्र साठे