A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे फूल तू दिलेले

हे फूल तू दिलेले मजला पसंत आहे
आहे फुलात काटा तोही पसंत आहे

दु:खावरी मुलामा देऊन तू सुखाचा
जे वाटतोस ते ते सारे पसंत आहे

विरता जुने प्रहार पडती नवीन घाव
तक्रार सांगण्याला कोठे उसंत आहे

मी भोगल्या व्यथांना साक्षी कुणी कशाला
माझाच एक अश्रू अजुनी जिवंत आहे

कधि सांगता न आल्या शब्दात प्रेमगोष्टी
श्रीमंत अक्षरांची इतुकीच खंत आहे
गीत - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon