A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे तारांगण गूढ गहन

हे तारांगण गूढ गहन आकाश
हा अवकाशाचा खोल निरामय श्वास
हे ॐकाराच्या गाभ्यामधले ऊन
या पुरातनातील काय खरे प्राचीन?

आकाश कुणाचे? पृथ्वी ही कोणाची
जन्मांकित.. मरणांकित.. यात्रा कोणाची?
हे गूढ पुरातन विश्वचक्र कोणाचे?
जो होईल त्याचा.. केवळ त्याचे त्याचे
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - मंगेश गोसावी
स्वर- हृषिकेश रानडे
अल्बम - लय
गीत प्रकार - भावगीत
निरामय - निरोगी / स्वस्थ.

 

Print option will come back soon