A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हीच राघवा हीच पैंजणें

हीच राघवा हीच पैंजणें

हीच लेवुनी माझी वहिनी
विहरत होती भयाण रानीं
भूषविली पदकमले ज्यांनी
रुणुझुणू रणुझुणू गाउनि गाणे

वहिनीला मी माता मानुन
सांज-सकाळी करिता वंदन
ज्यांच्यावरती खिळले लोचन
तीच तीच रे ही आभरणे

अलंकार वहिनीचे दुसरे
ठाउक ना मज रघुराया रे
ओळखिली पण पदीची नूपुरे
घडली ज्यांची रोज दर्शने

ज्या चरणास्तव देह वाहिला
त्याविण ठाऊक कांहि न मजला
मुखचंद्र जिचा कधि न पाहिला
कसे ओळखू अन्य दागिने?
आभरण - अलंकार.