A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही दुनिया हाय एक जतरा

ही दुनिया हाय एक जतरा, हौसं गवसं नवसं सतरा
ह्या दुनियेला झुकवत न्हाई त्यो एक येडा भितरा

नशिबाचा फिरतो पाळणा ही अवघड फेरी
कुनी धरली हातामधी समजंना दोरी
घेरी येऊन वरडंल त्याला जलमाचा बसतोय हादरा

गरिबीचा शिनेमा बघा सोडुनी लाज
सुकासंग दुक्काची ऐका वाजतीया झांज
येडी आशा भावली होऊन उगाच दावतीया नखरा

ह्यो फिरता घोडा नाव त्याचं व्यवहार
कुनी चोर असंल त्यो टांग टाकुनी स्वार
हितंच हाय परि दिसत न्हाई, पोलिस मारतोय चकरा

हे माणुसकीचं हाटेल बघतंय वाट
कुनी तिखाट भेटतोय हितं कुनी गुळमाट
तुकड्यासाठी लाचार होऊन शेपुट हालवी कुतरा

ह्या गर्दीमंदी इसर पडतो देवाचा
तोंडानं चालतो गजर नुसत्या नावाचा
काळ्या पैशाची चांदी घेऊन देवळाला मारत्यात पतरा
गुळमट - गोडसर.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  जयवंत कुलकर्णी