A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही कुणी छेडिली तार

ही कुणी छेडिली तार
प्राजक्ताच्या मधुगंधासम कुठुनी ये केदार?

तूच छेड ती, तूच ऐक ती
आर्त सुरावट तुझ्याच हाती
स्पर्शावाचुन तूच छेडिसी माझी हृदय-सतार !

जागृत मी का आहे स्वप्‍नी?
श्रवणि पडे पण दिसे न नयनी
स्वप्‍नातच का मजसि बोलले माझे राजकुमार?

स्वप्‍नासम मज झाले जीवन
स्वप्‍नही नीरस सखी तुझ्यावीण
अर्ध्या रात्री शोधीत आलो तुझे प्रियतमे दार !

वेलीवर त्या नका चढू नका
चढा सूर नच लवे गायका
तूच चढविला तारस्वर हा- तूच तोड ही तार !

 

Print option will come back soon
  आशा भोसले, पं. वसंतराव देशपांडे