A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही नव्हे चांदणी ही तर

ही नव्हे चांदणी ही तर मीरा गाते
हरिरूप गोजिरे पूर्व दिशेला फुलते

गगनात रंगले सूर एकतारीचे
रंगात जाहले दंग गीत मीरेचे
पक्षीही निघाले शब्द वेचण्या त्याचे
हळूहळू नेत्रीचे काजळ रजनी पुसते

ना भान कशाचे रमली ही भक्तीत
ती गीत गुंफिते भक्तीचे मुक्तीत
तल्लीन श्याम मग होईल या भावात
भजनात भावना भूपाळीची फुलते

'उजळील कृष्ण हा विश्व आज सोन्याचे
नयनांत साठवुनी घेईल कण तेजाचे
देहात माझिया रूप विश्वदीपाचे'
ही भावनाच हृदयात तियेच्या वसते

 

Print option will come back soon