A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हीच अमुची प्रार्थना अन्

हीच अमुची प्रार्थना अन् हेच अमुचे मागणे
माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे

धर्म जाती प्रांत भाषा, द्वेष सारे संपू दे
एक निष्ठा एक आशा, एक रंगी रंगू दे
अन् पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे
माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे

भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी
सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खात्री
तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे
माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे

लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले
पाऊले चालो पुढे, जे थांबले ते संपले
घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लाभणे
माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.