A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नीज वो श्रीहरी चांद ये

नीज वो श्रीहरी चांद ये मोहरू
नंदराणी तुला गातसे हल्लरू

विहगगण झोपला, झोपी गेले तरू
वात हळुवारसा लागला वावरू
झोपली गाऊली, झोपले वासरू

नीज वो श्रीधरे, नीज वो सावळे
माझिया मांडिये स्वर्गसुख पेंगुळे
शांतरस त्यावरी घालते पांघरू

आणखी जपतपा काय मी आचरू
ब्रह्म ते माझिया पोटीचे लेकरू
आस मी कोणती आज चित्ती धरू
विहंग - विहग, पक्षी.
हल्लरू - गीत गाणे / अंगाई.