A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नीज वो श्रीहरी चांद ये

नीज वो श्रीहरी चांद ये मोहरू
नंदराणी तुला गातसे हल्लरू

विहगगण झोपला झोपि गेले तरू
वात हळुवारसा लागला वावरू
झोपली गाऊली झोपले वासरू

नीज वो श्रीधरे नीज वो सावळे
माझिया मांडिये स्वर्गसुख पेंगुळे
शांतरस त्यावरी घालते पांघरू

आणखी जपतपा काय मी आचरू
ब्रह्म ते माझिया पोटीचे लेकरू
आस मी कोणती आज चित्ती धरू
विहंग - विहग, पक्षी.
हल्लरू - गीत गाणे / अंगाई.

 

Print option will come back soon