A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हिरवा निसर्ग हा भवतीने

हिरवा निसर्ग हा भवतीने
जीवन सफर करा मस्तीने
मन सरगम छेडा रे
जीवनाचे गीत गा रे
गीत गा रे, धुंद व्हा रे

नवे पंख पसरा, उंच उंच लहरा
भिरभिरणारे गीत गा रे
गीत गा रे, धुंद व्हा रे

गुलाबी हवा अशी मंद मंद वाहते
शराबी कळी अशी चिंब चिंब नाहते
सुगंधी फुलांना नशा आज आली
सडा शिंपिला हा जणू प्रीतीने

नव्या संगीतातले तराणे नवे असे
कुणी सोबती मला मिळाया हवे असे
जन्म हे जगावे, विश्व हे बघावे
एकरूप व्हावे संगसाथीने

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.