A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडी

हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडी घनदाट
सांग्‌ गो चेड्‌वा दिस्तां कसो खंडाळ्याचो घाट

हिरव्याहिरव्या झाडीत हिरवीहिरवी पानां
हिरव्याहिरव्या पानांत वारो गाता गानां
पुना-बाँबे हीच गो तुझ्या सासरची वाट

खंडाळ्याच्या घाटात हवा थंडगार
थंडीमधे लाली चढे गाली गुलजार
तोर्‍यामध्ये होऊ नको उगी अशी ताठ

बोगद्यात गाडी जाता होई अंधार
अंधारात प्रीत घेता प्रीतीचो आधार
इंजिनाच्या मागे जाती डबे मागोमाग
गीत - रमेश अणावकर
संगीत - सूरज
स्वर- जयवंत कुलकर्णी, शारदा
चित्रपट - ती मी नव्हेच
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.