A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हिरव्या रंगाचा छंद राया

सजणा, छंद माझा पुरवा
मला हिरव्या पालखीत मिरवा !
हिरव्या रंगाचा छंद राया पुरवा
मला हिरव्या पालखीत मिरवा !

हिरवी साडी हिरवी चोळी
हिरवे गोंदण गोर्‍या गाली
हिरवी तीट कुंकवाखाली
घाला वेणीत हिरवा मरवा !

चढवा हाती हिरवा चुडा
अंगठीत पाचुचा खडा
शेल्यावरी हिरवा चौकडा
हिरवा साज मजला करवा !
गोंदणे - सुईने शरीरावर टोचून नक्षी काढणे.
पाचू (पाच) - एक प्रकारचे रत्‍न.
मरवा - सुगंधी पाने असलेली एक वनस्पती.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.