A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हिशोब सांगते ऐका

हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

ह्यांनी रुपयं दिलेते पंधरा नि ह्यांच्या अंगात नव्हता सदरा
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

रुपये राहिले चौदा नि ह्यांच्या घरात नव्हता सौदा
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले तेरा अन्‌ ह्यांच्या न्हाणीत फुटका डेरा
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

अहो, रुपये राहिले बारा अन्‌ ह्यांच्या बहिणीला नव्हता थारा
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

अहो, रुपये राहिले अकरा नि ह्यांच्या मेहुणीचा भारीच नखरा
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता दहाची राहिली नोट नि ह्यांच्या घरात नव्हतं ताट
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले नऊ नि मागल्या दाराने आली जाऊ
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले आठ अन्‌ पडली माझ्या दिराची गाठ
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले सात न्‌ ह्यांच्या घरात नव्हतं जातं
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले सहा नि पोलिस पाटलाला पाजला चहा
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

अहो रुपये राहिले पाच नि ह्यांच्या आरशाला नव्हती काच
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले चार अन्‌ फुढल्या सोप्याचं मोडलंय दार
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

अहो रुपये राहिले तीन नि ह्यांच्या आईचं आला फोन
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

अहो रुपये राहिले दोन नि ह्यांच्या तोंडाला आली घाण
तिथे एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, कसा खरचला पैका !

आता रुपया राहिला एक नि म्या हा दत्तक घेतलाय लेक
तिथे योक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका भाओजी, असा खरचला पैका !
सोपा - ओवरी, ओटा.
सौदा (सवदा) - व्यापाराचा माल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.