A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हिशोब सांगते ऐका

हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

ह्यांनी रुपयं दिलंतं पंधरा नि ह्यांच्या अंगात नव्हता सदरा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

रुपयं राहिलं चौदा नि ह्यांच्या घरात नव्हता सौदा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपयं राहिलं त्येरा अन्‌ ह्यांच्या न्हाणीत फुटका डेरा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

अहो रुपयं राहिलं बारा अन्‌ ह्यांच्या भैनीला नव्हता थारा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

अहो रुपयं राहिलं अकरा नि ह्यांच्या मेव्हणीचा भारीच नखरा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता दहाची राहिली नोट नि ह्यांच्या घरात नव्हतं ताट
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपयं राहिलं नऊ नि मागल्या दारानं आली जाऊ
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपये राहिले आठ अन्‌ पडली माह्या दिराची गाठ
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपये राहिले सात न्‌ ह्यांच्या घरात नव्हतं जातं
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपये राहिले सहा नि पोलिस पाटलाला पाजला चहा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

अहो रुपये राहिले पाच नि ह्यांच्या आरशाला नव्हती काच
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपये राहिले चार अन्‌ फुडल्या सोप्याचं मोडलंय दार
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

अहो रुपये राहिले तीन नि ह्यांच्या आईचं आला फोन
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

अहो रुपये राहिले दोन नि ह्यांच्या त्वोंडाला आली घान
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका!

आता रुपया राहिला एक नि म्या हा दत्तक घेतलाय ल्येक
तिथं योक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी असा खरचला पैका!

 

  कृष्णा कल्ले, बालकराम