A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
होशी काय निराश

होशी काय निराश, असा तू होशी काय निराश
पायतळाची अचला धरणी अचल शिरी आकाश

मार्ग नियोजित हेतु निर्मळ, आडवील तुज किती वावटळ
धूलिकणांतून आरपार बघ येतो सूर्यप्रकाश

कृतनिश्चयी तू पुरुष साहसी, अनुगामिनी मी तुझी प्रेयसी
मी न पाहिला कल्पनेतही माझा नाथ हताश

उचल पुन्हा घे निशाण हाती, मीही येते तुझ्या संगती
तुझ्या हृदयी मी भरुन राहिले, व्यथेस ना अवकाश
अनुगामन - मागे जाणे.
कृतनिश्चय - पक्का निर्धार.

 

Print option will come back soon