A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
होऊ दे सर्व दिशी मंडळ

उधे ग अंबे उधे!
उधे ग अंबे उधे!

होऊ दे सर्वदिशी मंडळ
झडवितो रात्रंदिन संबळ

फुलवितो दिवटी दीपकळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी!

उधे ग अंबे उधे!
उधे ग अंबे उधे!

घरोघरी हिंडतो न्‌ गोंधळ आईचा मांडतो
आईचा मांडतो न्‌ गोंधळ देवीचा मांडतो
भवानी बसली ओठीगळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी!

सानथोर नेणतो न्‌ आम्ही दैवाशी जाणतो
दैवाशी जाणतो न्‌ आम्ही दैवाशी जाणतो
गावली मुळमायेची मुळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी

बोला अंबाबाईचा.. उधो!
रेणुकादेवीचा.. उधो!
एकविरा आईचा.. उधो!
या आदिमायेचा.. उधो!
जगदंबेचा.. उधो!
महालक्ष्मीचा.. उधो!
सप्तशृंगीचा.. उधो!
काळुबाईचा.. उधो!
तुळजाभवानी आईचा.. उधो!
दिवटी - लहान मशाल.
नेणता - अजाण.
सान - लहान.