A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
होऊ दे सर्व दिशी मंडळ

उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !

होऊ दे सर्वदिशी मंडळ
झडवितो रात्रंदिन संबळ

फुलवितो दिवटी दीपकळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी !

उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !

घरोघरी हिंडतो न्‌ गोंधळ आईचा मांडतो
आईचा मांडतो न्‌ गोंधळ देवीचा मांडतो
भवानी बसली ओठीगळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी !

सानथोर नेणतो न्‌ आम्ही दैवाशी जाणतो
दैवाशी जाणतो न्‌ आम्ही दैवाशी जाणतो
गावली मुळमायेची मुळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी

बोला अंबाबाईचा.. उधो !
रेणुकादेवीचा.. उधो !
एकविरा आईचा.. उधो !
या आदिमायेचा.. उधो !
जगदंबेचा.. उधो !
महालक्ष्मीचा.. उधो !
सप्तशृंगीचा.. उधो !
काळुबाईचा.. उधो !
तुळजाभवानी आईचा.. उधो !
दिवटी - लहान मशाल.
नेणता - अजाण.
सान - लहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.