A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हृदय हासले मी गुणगुणले

हृदय हासले मी गुणगुणले
जागेपणी मी स्वप्‍न पाहिले

सांजसमयी एका प्रहरी
तू आलास मज सामोरी
दृष्टी बावरी वृत्ती हासरी
पाहुनी मन भुलले, लाजले

भेट आपुली क्षणभराची
वाटे मजसी युगायुगांची
ओढ लागते तव प्रीतिची
तुझ्यासवे रमले, रंगले

 

Print option will come back soon