A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हृदयी जागा तू अनुरागा

हृदयी जागा तू अनुरागा,
प्रीतीला या देशील का?

बांधिन तेथे घरकुल चिमणे
स्वर्गाचे ते रूप ठेंगणे
शृंगाराचे कोरीव लेणे,
रहावयाला येशील का?

दोन मनांची उघडी दारे
आत खेळते वसंतवारे
दीप लोचनी सदैव तू रे,
संध्यातारक होशील का?

घराभोवती निर्झर नाचे
जाणुन अपुल्या गूढ मनाचे
झाकुन डोळे एकान्‍ताचे,
जवळी मजला घेशील का?
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
राग - पहाडी
गीत प्रकार - भावगीत
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.
निर्झर - झरा.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.