A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हृदयी प्रीत जागते

राजहंस सांगतो कीर्तिच्या तुझ्या कथा
हृदयी प्रीत जागते जाणता अजाणता

पाहिले तुला न मी तरीही नित्य पाहते
लाजुनी मनोमनी उगीच धुंद राहते
ठाउका न मजसि जरी निषद देश कोणता

दिवसरात्र ओढणी या मनास लागते
तुझीच जाहल्यापरी मी सदैव वागते
मैत्रिणीस सांगते तुझी अमोल योग्यता

निमंत्रणाविना पुन्हा हंस येइ तो वनी
नादचित्र रेखितो तुझेच मंद कूजनी
वेड वाढवून तो उडून जाय मागुता
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - सुवासिनी
गीत प्रकार - चित्रगीत
कूजन - आवाज.
निषद - नल राजाचा देश.

 

Print option will come back soon