A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ईश्वराचा ठाव कधी

ईश्वराचा ठाव कधी
एके ठायी सापडेना
शोधणारा शोध घेतो
मार्ग त्यास गवसेना

मूर्ति स्वत: निर्मुनिया
रूप सगुण पूजितो
येता संकटे ही माथी
त्याचा विसर पडेना

पूजितो त्या परमेशा
रीत वेगळी भक्तीची
अव्यक्ताची करी भक्ती
स्वये विभक्त असेना
ठाय - स्थान, ठिकाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.