A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
इथेच टाका तंबू

चला जाउ द्या पुढे काफिला
अजुनी नाही मार्ग संपला
इथेच टाका तंबू!

जाता जाता जरा विसावा
एक रात्र थांबू-
इथेच टाका तंबू!

थोडी हिरवळ थोडे पाणी
मस्त त्यात ही रात चांदणी
उतरा ओझी विसरा थकवा
सुखास पळभर चुंबू
इथेच टाका तंबू!

अंग शहारे जशी खंजिरी
चांदहि हलला, हलल्या खजुरी
हलल्या तारा हलला वारा
नृत्य लागले रंगू
इथेच टाका तंबू!

निवल्या वाळूवरी सावली
मदमस्तानी नाचु लागली
लयीत डुलती थकली शरिरे
नयन लागले झिंगू
इथेच टाका तंबू!
खंजिरी - घुंगरू लावलेला डफ.

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, पं. वसंतराव देशपांडे