A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा जा रानीच्या पाखरा तू

जा जा रानीच्या पाखरा, तू जा रं भरारा
तुला घालिते चारा, तुला घालिते चारा
द्यावा संदेसा म्हायेरा, जा रं भरारा !

दूर डोंगरापल्याड नदीकाठी माझा गाव
तिथं नांदतोया द्येव नरसुबाराव
लहान-थोरांसी मायेचा त्योच आसरा !

बाई म्हयेराचं थोरपन वानु कसं?
पुन्यवंत माझं मायबाप द्येव जसं
गंगा निर्मळ मायेचा व्हातुया झरा !

माझ्या खुशालीचा सांगावा दे माउलीला
पड पाया तिच्या सांग येती याद मला
तुला भेटाया जीव हुतो माझा घाबरा !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - आनंदघन
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - तांबडी माती
गीत प्रकार - चित्रगीत
वानणे - वाखाणणे. वर्णन करणे.

 

Print option will come back soon