A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा जा रानीच्या पांखरा तू

जा जा रानीच्या पांखरा, तू जा रं भरारा
तुला घालिते चारा, तुला घालिते चारा
द्यावा संदेसा म्हायेरा, जा रं भरारा !

दूर डोंगरापल्याड नदीकाठी माझा गाव
तिथं नांदतोया देव नरसुबाराव
लहानथोरांसी मायेचा त्योच आसरा !

बाई म्हायेराचं थोरपन वानु कसं?
पुण्यवंत माझं मायबाप देव जसं
गंगा निर्मळ मायेचा व्हातोया झरा !

माझ्या खुशालीचा सांगावा दे माउलीला
पड पाया तिच्या, सांग येती याद मला
तुला भेटाया जीव हुतो माझा घाबरा !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - आनंदघन
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - तांबडी माती
गीत प्रकार - चित्रगीत
वानणे - वाखाणणे. वर्णन करणे.