A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा करा कृष्णमुख सुध्या

जा, करा कृष्णमुख सुध्या गुणीं ।
प्रियापात्रासहि या न्या संगें ।
नको गृहीं ही डाकिणी ।
शस्त्रें तव करिं मज मारविते ।
घालूं न चुके विष ती पतितें ।
कालसर्पिणी दंशुं पहाते ।
नये हिचा विश्वास मनीं ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संशयकल्लोळ
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.