A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा पवना जा वेगें

जा पवना जा वेगें मिरव जनीं शुभवार्ता
शिवनेरीं घेत जन्म शुभयोगें शककर्ता !

सरली नैराश्यनिशा
उजळल्यात दाही दिशा
पूर्वक्षितिजिं येत अरुण देत अभय शिवभक्तां !

दिवस खचित सोन्याचा
घुमत गजर वाद्यांचा
अवतरला काय कृष्ण दंडण्यास परसत्ता !

सह्याचल थरथरला
गंहिवरला मनीं हंसला
पाहण्यास मुखचंद्रा आतुरली उत्सुकता !

वळत वळत बाळमुठी
लव हंसला जगजेठी
श्रीशिवाईचा प्रसाद उचलुनि घे वत्सलता !
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.
लव - सूक्ष्म.
शक - वर्षगणना.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.