A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जग हे बंदिशाला

जग हे बंदिशाला
कुणी न येथे भलाचांगला, जो तो पथ चुकलेला

ज्याची त्याला प्यार कोठडी
कोठडीतले सखे सौंगडी
हातकडी की अवजड बेडी, प्रिय हो ज्याची त्याला

जो तो अपुल्या जागी जखडे
नजर न धावे तटापलीकडे
उंबरातले किडेमकोडे उंबरि करिती लीला

कुणा न माहीत सजा किती ते
कोठुन आलो ते नच स्मरते
सुटकेलागी मन घाबरते, जो आला तो रमला
उंबर - औदुंबर वृक्ष.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.