A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पनघट कटिवर उभी एकटी

पनघट कटिवर उभी एकटी मोहक बांधा कसा
मदन मनावर काल पाहिला- हा तर रतिचा ठसा

संगमरवरी पुष्करणीच्या चांदण्यातल्या कारंज्यावर
रूपरसाचा कुणी ओतला रेखिव पुतळा असा
मदन मनावर काल पाहिला- हा तर रतिचा ठसा

या शुभ्र साडीच्या पट्टीची भरजर
डोळ्याला सलते काळी चोळी क्षणभर
का अंधाराची चंद्राला झालर
असे वाटते उन्हात पडला चंद्राचा कवडसा
मदन मनावर काल पाहिला- हा तर रतिचा ठसा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.