A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पनघट कटिवर उभी एकटी

पनघट कटिवर उभी एकटी मोहक बांधा कसा
मदन मनावर काल पाहिला- हा तर रतिचा ठसा

संगमरवरी पुष्करणीच्या चांदण्यातल्या कारंज्यावर
रूपरसाचा कुणी ओतला रेखिव पुतळा असा

या शुभ्र साडीच्या पट्टीची भरजर
डोळ्याला सलते काळी चोळी क्षणभर
का अंधाराची चंद्राला झालर
असे वाटते उन्हात पडला चंद्राचा कवडसा