A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राजसा जवळी जरा बसा

राजसा, जवळी जरा बसा
जीव हा पिसा तुम्हांविण बाई
कोणता करू शिणगार सांगा तरी काही

त्या दिशी करुन दिला विडा
पिचला माझा चुडा कहर भलताच
भलताच रंगला काथ लाल ओठांत

ह्या तुम्ही शिकविल्या खुणा
सख्या सजणा, देह सकवार
सोसता न येईल अशी दिली अंगार

मी ज्वार नवतीचा भार
अंग जरतार ऐन हुरड्यात
तुम्ही नका जाऊ साजणा हिवाळी रात
ज्वार - भरती (समुद्राच्या पाण्याची वाढ) / जोंधळा.
नवती - तारुण्याचा भर.
पिसे - वेड.
सकवार - सुकुमार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.